OPEN BETA ALPHA TEST Thông Tin
NONRESET Đặc Biệt - Giới Hạn Level Theo Ngày Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm Website Chính Thức: https://muhuyenthoai.com.vn
EXP : 35x - Tỉ Lệ Drop: 10% Tạo tài khoản mới : 2tr Gcoin Hệ thống Point tằng Theo Level: 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50....
Phiên Bản : Season 6.3 Classic - Không Pha Tạp Custom Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ nhân vật Giớ Hạn ngày đầu: 300Lv, Ngày 2, 3: 50Lv, Ngày thứ 4 trở đi: 20Lv
Tạo nhân vật mới : 1 Level / 1000 Point / 50.000.000 Zen Tạo nhân vật mới : 400 Level / 65.000 Point / 2 tỷ Zen Hệ Thống Anti Hack Protects 99%
Điều kiện tạo nhân vật : Level 1 Thời gian mở test : 13h ngày 22/08 Không Webshop, Không Item Full, Max Wing 3
Thời gian : 13h00 25/08 Thời gian kết thúc test : 0h ngày 25/08 )
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không Không
2 Không Không Không
3 Không Không
4 - VIP Không Không Không
5 - Tân Thủ Không Không Không
Sub 20: Tổ Chức Sự Kiện Không Không Không